Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Inspektor Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE  NR 5/2018

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ostrowi Mazowieckiej

 

z dnia  31 grudnia  2018 roku

w sprawie :

         wyznaczenia  inspektora  ochrony danych

 

Na podstawie art. 37 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” oraz art.158 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1669), zwanej dalej „Ustawą” ,

zarządzam, co następuje :

§ 1.

  1. Wyznacza się  Pana  Dawida Kaszubę  na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej .
  2. Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych  określony został w § 2 umowy na świadczenie usług inspektora ochrony danych z dnia 28 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej a RODOSTAR z siedzibą w Sosnowcu, ul. Przepiórek 10, 41-215 Sosnowiec.

§ 2.

Odwołuje się Pana Jaromira Dylewskiego z funkcji Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, pełnionej od dnia 12 czerwca 2018r. na mocy Zarządzenia Nr 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 czerwca 2018 r.

§ 3.

 

Zrządzenie wchodzi   w  życie  z   dniem  1 stycznia 2019 r.

 

 

                                                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                              Pomocy Społecznej

 

                                                                                              mgr Joanna Kacpura      

 

Historia publikacji

  • 17.09.2019 13:47, Administrator
    Edycja strony: Inspektor Ochrony Danych
  • 12.06.2018 15:09, Administrator
    Dodanie strony: Inspektor Ochrony Danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 283
Utworzono dnia: 12.06.2018