Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Przemoc

Przemoc i jej formy

Definicja przemocy w rodzinie

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do  narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym (zranienia, siniaki, zadrapania) lub psychicznym ( urazy, lęki, niemoc, strach), a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc jako zjawisko powszechne w społeczeństwie najczęściej prowadzi do poczucia winy, niskiej samooceny czy zniekształconego obrazu samego siebie. Przemoc dotyka rodziny o różnym statusie społecznym i niekiedy jest zjawiskiem wielopokoleniowym, dotyka nie tylko dorosłych (w szczególności kobiety), ale i dzieci. Warunkiem wystąpienia przemocy jest znacząca przewaga siły, którą dysponuje osoba stosującą przemoc, w taki sposób, że osoba krzywdzona nie ma szans lub nie jest w stanie się obronić. W sytuacjach, gdy siły są wyrównane - mówimy o konflikcie, w którym obie strony mogą swobodnie działać w obronie własnych interesów.

Formy przemocy w rodzinie

Przemoc może mieć postać:

 • Przemocy fizycznej, np. szarpanie, kopanie, popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, duszenie, topienie, bicie otwartą ręką i pięściami, rzucanie przedmiotami w drugą osobę, przypalanie, używanie broni, pozostawianie w niebezpiecznym miejscu, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.,
 • Przemocy psychicznej, np. wyśmiewanie, narzucanie własnego zdania, dotkliwe krytykowanie, karanie przez odmowę uczuć, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), szantażowanie, stosowanie gróźb, itp.,
 • Przemocy seksualnej, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, wyśmiewanie wyglądu, ciała i krytyka zachowań seksualnych, zmuszanie do oglądania pornografii albo fotografowanie/ nagrywanie współżycia wbrew woli drugiej osoby, upublicznianie tych zdjęć/nagrań, itp.,
 • Przemocy ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, ograniczanie dostępu do środków finansowych, zmuszanie do pożyczek, wydzielanie pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej oraz korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspakajania potrzeb (kuchnia, łazienka), niełożenie na utrzymanie rodziny, itp.

Czy zdarza się, że ktoś Tobie bliski, kto ma nad Tobą znaczącą przewagę ................

 • Popycha Cię, policzkuje, bije, szarpie?
 • Obraża Cię, wyzywa?
 • Zmusza do robienia rzeczy, które są dla Ciebie poniżające?
 • Domaga się ograniczenia Twoich kontaktów z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi?
 • Powoduje, że w trakcie trwania Waszego związku zerwałeś/aś kontakty z przyjaciółmi/rodziną?
 • Straszy Cię, że skrzywdzi Twoich przyjaciół/ bliskich?
 • Kontroluje w pełni wszystkie wydatki w domu i każe Ci prosić o pieniądze?
 • Obarcza Cię winą/przypisuje Ci winę w różnych sytuacjach?
 • Wymusza kontakty seksualne, mimo że nie masz na nie ochoty?
 • Zmusza Cię do uprawniania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?
 • Grozi, że zrobi Ci krzywdę , jeśli ujawnisz co się dzieje w domu?
 • Grozi, że zabije Twoje zwierzę?
 • Uważa, że zasłużyłeś/aś sobie na takie traktowanie?
 • Zachowuje się jak gdyby przemoc nie była niczym wielkim, zaprzecza nadużyciom?
 • Uważa, że robi to dla Twojego dobra?
 • Niszczy Twoją własność?
 • Grozi popełnieniem samobójstwa?
 • Grozi Ci nożem, siekierą, bronią palną lub innym narzędziem?
 • Grozi, że zabierze Ci wszystko ( dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 • Wywołuje u Ciebie poczucie zagrożenia, strachu we własnym domu?

Jeśli odpowiedziałaś/eś twierdząco, na co najmniej jedno z pytań, istnieje ryzyko, że doznajesz przemocy ze strony bliskiej Ci osoby.

 

Czy zdarza Ci się, że wobec kogoś bliskiego, kto jest słabszy od Ciebie, zachowujesz się w podobny sposób:

 • Popychasz, policzkujesz, bijesz, szarpiesz?
 • Obrażasz, wyzywasz?
 • Domagasz się ograniczenia przez tę osobę kontaktu z bliskimi i przyjaciółmi?
 • Kontrolujesz w pełni wszystkie wydatki w domu i wydzielasz bliskiej osobie pieniądze?
 • Przeglądasz telefon/komputer/kalendarz należący do kogoś bliskiego, czytasz skierowaną do niej/niego korespondencję?
 • Uważasz, że bliska Ci osoba prowokuje Cię do takich zachowań?
 • Uważasz, że jesteś osobą nerwową, tzw. cholerykiem, więc musisz czasami wpaść w furię i być agresywnym/ą?
 • Jesteś przekonany/a, że ta osoba Cię prowokuje, doprowadza do furii, w związku
  z czym Twoje zachowanie jest uzasadnione?
 • Wymuszasz na bliskiej Ci osobie kontakty seksualne, mimo, że nie ma na nie ochoty?
 • Zdarza Ci się grozić, że zrobisz komuś bliskiemu krzywdę?
 • Zdarza Ci się grozić, że skrzywdzisz jej/jego rodzinę/przyjaciół/znajomych?
 • Zdarza Ci się grozić, że zabijesz zwierzę należące do bliskiej Ci osoby?
 • Zdarza Ci się w przypływie złości niszczyć rzeczy bliskiej osoby?
 • Zdarza Ci się grozić popełnieniem samobójstwa?
 • Zdarza Ci się grozić osobie bliskiej nożem, siekierą, bronią palną, lub innym narzędziem?
 • Zdarzyło Ci się grozić bliskiej osobie, że ją zabijesz?

Jeśli odpowiedziałeś/aś twierdząco, na co najmniej jedno z pytań, istnieje ryzyko, że stosujesz przemoc wobec bliskiej Ci osoby.

 

 

 

 

 

 

Historia publikacji

 • 27.03.2017 11:21, Administrator
  Edycja strony: Przemoc
 • 27.03.2017 08:45, Administrator
  Dodanie strony: Przemoc

Informacje

Liczba wyświetleń: 178
Utworzono dnia: 27.03.2017