Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Asystent rodziny

ASYSTENT RODZINY

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.,  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, iż w strukturze naszego Ośrodka funkcjonuje pomoc  ASYSTENTA RODZINY.
     
Rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze, jak i kobiety w ciąży i ich rodziny przeżywające trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, mogą otrzymać wsparcie Asystenta Rodziny.

Asystent jest doradcą rodziny, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystywać posiadane zasoby, które pozwolą na pokonanie trudności. Motywuje do podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych celów. Asystent zwiększa poczucie wpływu na własne życie oraz podnosi samoocenę. Nie wyręcza rodziny, ale wskazuje, motywuje, wspiera oraz naprowadza.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy  zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • udzielanie pomocy w dostępie do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 • pomoc w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz do świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

Historia publikacji

 • 13.05.2021 14:57, Administrator
  Edycja strony: Asystent rodziny
 • 27.03.2017 12:35, Administrator
  Edycja strony: Asystent rodziny
 • 27.03.2017 12:01, Administrator
  Edycja strony: Asystent rodziny

Informacje

Liczba wyświetleń: 442
Utworzono dnia: 22.03.2017