Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. gen.Władysława Sikorskiego 3, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka

 Przewodnicząca Zespołu

Ewa Gruszczyńska Matusiak

Tel/fax 29 679 98 04  

e-mail: gopsostrow@vp.pl

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) na mocy Zarządzenia Nr 28/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 6 kwietnia 2011 roku.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Nr XIV/127/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016 roku.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów, oraz specjalistów i przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny podejmując działania interwencyjne i zapobiegawcze zajmuje się przede wszystkim:

 • przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie, dokonując oceny sytuacji rodziny oraz podejmowaniem w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa;
 • udzielaniem kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy poprzez: kierowanie ofiar oraz sprawców do właściwych specjalistów, podejmowaniem interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianiem procedur mających na celu jej powstrzymanie, zintegrowaniem działań mających na celu pomoc dziecku i rodzinie;
 • monitorowaniem sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w szczególności uruchomieniem współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi
 • podejmowaniem wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 • gromadzeniem informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom w których występuje zjawisko przemocy;
 • występowaniem do prokuratury z zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Przewodnicząca Zespołu – Ewa Gruszczyńska Matusiak przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Członek Zespołu – Joanna Kacpura – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Członek Zespołu – Krzysztof Steć - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 • Członek Zespołu – Piotr Góralczyk - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 • Członek Zespołu – Beata Haba - przedstawiciel Oświaty
 • Członek Zespołu – Joanna Murawska - przedstawiciel Oświaty
 • Członek Zespołu  - lek. Małgorzata Leszczyńska - przedstawiciel Służby Zdrowia
 • Członek Zespołu – Małgorzata Lenkiewicz - przedstawiciel Służby Kuratorskiej
 • Członek Zespołu – Adam Sadowski - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
 • Członek Zespołu – Joanna Rudzka-Wiśniewska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Członek Zespołu – Barbara Książek- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Członek Zespołu – Henryk Kochanowski – przedstawiciel Gminno – Miejskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich -„ Rodzina”.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego istnienie możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnika z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego oraz specjalisty w zakresie przemocy domowej, uzależnień oraz interwencji kryzysowej.

 

 

 

 

 

Historia publikacji

 • 23.03.2022 12:22, Administrator
  Edycja strony: Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • 24.03.2017 11:11, Administrator
  Edycja strony: Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • 24.03.2017 11:06, Administrator
  Edycja strony: Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informacje

Liczba wyświetleń: 615
Utworzono dnia: 22.03.2017